Marcus 13,24-37

Vertaling

24
Maar in die dagen, na die verdrukking:
de zon zal verduisterd worden,
de maan zal haar lichtglans niet geven,
25
de sterren zullen uit de hemel vallen
de machten in de hemelen zullen wankelen.
26
Dan zal men de mensenzoon zien komen,
in wolken, met grote macht en glans.
27
Hij zal de boden uitzenden
en de geroepenen bijeen brengen van de vier windstreken,
van de rand van de aarde tot de rand van de hemel.
28
Leert van de vijgeboom deze gelijkenis:
wanneer zijn tak al week wordt
en bladeren uitspruiten
dan weet je dat de zomer nabij is.
29
Zo ook u, wanneer u die dingen ziet gebeuren,
dan weet u dat het nabij is, voor de deur.
30
Ja, ik zeg u: dit geslacht gaat niet voorbij
voordat dat alles gebeurt.
31
De hemel en de aarde zullen voorbij gaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan.
32
Over die dag en dat uur weet niemand,
noch de engelen in (de) hemel,
noch de zoon,
allen de vader.
33
Kijkt uit!
Weest wakker!
U weet niet wanneer het ogenblik daar is.
34
Zoals iemand die in het buitenland is zijn huis verliet,
zijn slaven volmacht gaf,
aan elk zijn werk
en de poortwachter opdroeg te waken
35
weest zo waakzaam,
want u weet niet wanneer de heer van het huis komt:
laat, midden in de nacht, bij het hanegekraai, of in de morgen.
36
Laat hij u niet, wanneer hij plotseling komt, in slaap vinden.
37
Wat ik u zeg, zeg ik tot allen: Waakt!
Scroll naar boven