het grote gebod

Vertaling

28
Eén der schriftgeleerden kwam naar hem toe omdat hij hen hoorde redetwisten.
Hij zag dat hij hun goed geantwoord had en vroeg hem:
Welk gebod is het eerste van alle?
29
Jezus antwoordde:
het eerste is:
hoor Israel, de Heer onze God, één Heer is Hij!
30
Gij zult de Heer uw God liefhebben,
met heel uw hart,
met heel uw geest,
met heel uw verstand
en met heel uw kracht.
31
Het tweede is dit:
heb uw naaste lief die is als uzelf.
Groter dan deze is er geen ander gebod.
32
De schriftgeleerde zei tegen hem:
Goed meester!
Naar waarheid zegt gij dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.
33
En dat Hem liefhebben
uit het hele hart,
uit het hele begrip
en uit de hele kracht
én het liefhebben van de naaste die is als jezelf
belangrijker is dan alle brandoffers
en slachtoffers.
34
Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had en zei tegen hem;
Gij zijt niet ver van het Koninkrijk van God.
Niemand durfde hem nog iets te vragen.
Scroll naar boven