Lucas 2,1-20

Vertaling

1
Het geschiedde in die dagen.
Er ging een bevel uit van Keizer Augustus:
de hele bewoonde wereld moet ingeschreven worden!
 
5
om zich te laten inschrijven, samen met Maria, die hij zich verworven had.
Zij was zwanger.
6
Het geschiedde, toen zij daar waren, dat zij uitgeteld was.
Scroll naar boven