Jesaja 63,7-14

Vertaling

7
De blijken van trouw van JHWH wil ik gedenken
de roemruchte daden van JHWH
om alles wat hij ons heeft bewezen
rijk aan vriendschap.
Hij heeft ons die bewezen naar zijn barmhartigheden
en naar de rijkdom aan blijken van zijn trouw.
 
8
Hij zei:
Zij zijn toch mijn volk
zonen die niet zullen teleurstellen
en hij werd hun tot bevrijder.
9
In al hun benauwdheid was het niet een afgezant of bode
maar zijn aangezicht dat hen heeft bevrijd.
In zijn liefde, in zijn mededogen
heeft hij zelf hen verlost, hen opgetild, hen gedragen
al de dagen van eertijds.
10
Maar zij, zij waren rebels
en krenkten de geest van zijn heiligheid
en hij veranderde voor hen in vijand
hij zelf beoorloogde hen.
11
Maar hij gedacht de dagen van eertijds
Mozes’ zijn volk
 
Waar is hij die hen deed opgaan uit Zee
met de herder van zijn kudde?
Waar is hij die in het midden ervan
de geest van zijn heiligheid plaatste?
12
die deed gaan aan de rechterhand van Mozes
zijn glansrijke arm?
die de wateren kliefde voor hun aangezicht uit
om zich een eeuwige naam te maken?
13
die hen deed gaan door de Waterdiepten ?
– als een paard in de steppe –
zij struikelden niet
14
– als vee dat afdaalt de vallei in –
zo deed de geest van JHWH hem rust vinden
Zo heb je je volk geleid
om je een glansrijke naam te maken.
Scroll naar boven