Wordt wakker!

Vertaling

1
Word wakker, word wakker
bekleed je met je kracht, Sion,
bekleed je met het kleed van je schoonheid,
Jeruzalem, heilige stad;
want geen onbesnedene1 of onreine zal meer in je komen.
2
Schud het stof van je af,
sta op, gevangene2 Jeruzalem
open de ketenen om je hals
gevangen dochter Sion.
3
Voorwaar, zo zegt JHWH:
voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld3 zul je gelost worden.
4
Voorwaar, zo zegt de heer JHWH:
naar Egypte is mijn volk in het begin4 afgedaald
om daar als vreemdeling te verblijven,
op het einde heeft Assur het onderdrukt.
5
En nu, wat is me dit hier? – godsspraak van JHWH:
voor niets is mijn volk gegrepen,
zijn overheersers maken kabaal – godsspraak van JHWH –
en voortdurend, de hele dag, wordt mijn naam bespot.
6
Daarom zal mijn volk mijn naam kennen,
daarom, op die dag [weten]
dat ik het ben die spreekt:
Hier ben ik!

Noten

  1. Lett.: voorhuid↩︎
  2. Met één letter tekstemendatie sjevi – sjeviah (zie tweede vershelft); zo ook Buber.↩︎
  3. Lett. zilver↩︎
  4. Begin / einde staan in dit vers tegenover elkaar, dat moet uitkomen ev. ten koste van een fraaiere vertaling.↩︎
Scroll naar boven