De verwekkingen van Terach

Vertaling

27
Dit zijn de verwekkingen van Terach:
Terach verwekte Abram, Nachor en Haran.
Haran verwekte Lot.
28
Haran stierf eerder dan zijn vader Terach in zijn geboorteland,
in Ur der Chaldeeën.
29
Abram en Nahor trouwden.
De naam van Abrams vrouw was Sarai
en de naam van Nahors vrouw was Milka,
een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska.
30
Sarai bleef onvruchtbaar, zij had geen kinderen.
31
Toen nam Terach Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijn kleinzoon,
en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram,
zij trokken met hen mee uit Ur der Chaldeeën
om te naar het land Kanaän te gaan.
Zij kwamen tot aan Haran,
en bleven daar wonen.
32
De levensdagen van Terach waren tweehonderd en vijf jaar,
en Terach stierf in Haran.
Scroll naar boven