1 Petrus 2,1-10

Vertaling

1
Legt af alle boosheid,
alle bedrog,
huichelarij,
afgunst
en roddel
2
en verlangt als pasgeborenen naar de echte melk van het woord
en groeit daardoor toe naar bevrijding
3
nu je geproefd heb dat de Heer weldadig is.
4
Gaat tot Hem,
levende steen,
door mensen afgekeurd
5
door God verkozen en kostbaar;
en jullie, laat je opbouwen
als levende stenen
tot een huis van de Geest,
tot een heilig priesterschap
en brengt offers van de Geest,
aangenaam voor God,
door Jezus Christus.
6
Er staat immers geschreven:
Zie, Ik plaats in Sion een sluitsteen,
uitgelezen,
kostbaar
en wie daarop vertrouwt wordt niet beschaamd.
7
Maar dit kostbare geldt voor jullie die vertrouwt;
die niét vertrouwen,
voor hen is de steen,
die de bouwers hadden afgekeurd,
geworden tot een hoeksteen,
een steen des aanstoots
een rots der ergernis.
8
Zij stoten zich daaraan,
want zij volgen het woord niet
waartoe zij wèl bestemd zijn!
9
Maar jullie!
Een verkoren geslacht!
Een koninklijk priesterschap,
een heilige natie,
een verworven eigendom!
Verkondigt de grote daden van Hem
die jullie uit de duisternis geroepen heeft
tot het wonder van zijn licht.
10
Jullie, eens geen volk,
nú volk van God:
ooit zonder ontferming,
nú in ontferming.
Scroll naar boven