Doneren

Voor het werk van de Dirk Monshouwer Stichting, waaronder het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie, is geld nodig. We zijn erkend door de belastingdienst als een het Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken (zie: ANBI Programma en vul in: Monshouwer).

Wij ontvangen van de VU-vereniging voor de jaren 2020-2023 een substantiële jaarlijkse bijdrage als tegemoetkoming in het honorarium en de kosten van de leerstoelhouder. Wij zijn de VU-vereniging daarvoor zeer erkentelijk. Meer gegevens over de vereniging en de door deze georganiseerde activiteiten vindt u op hun site VUvereniging.

Dat is evenwel onvoldoende zonder ook bijdragen van gebruikers van onze websites en andere ondersteuners van onze stichting.

We zien ook uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL77 INGB 0009 3204 31 t.n.v. Dirk Monshouwer Stichting, Ede.

Scroll naar boven