1 Tessalonicenzen 4,13-18

Vertaling van 1 Tessalonicenzen 4,13-18 door Harry Pals voor Allerheiligen, 2010-2011 (A-jaar).

1 Tessalonicenzen 4,13-18 Lees verder ยป