Nieuwe uitgave ACEBT: Het evangelie naar Matteüs

Begin februari 2023 is er een nieuwe uitgave van ACEBT verschenen: Het evangelie naar Matteüs.

Het Matteüsevangelie is fascinerend leesvoer. In dit nummer van de Amsterdamse Cahiers voor de Exegese van de Bijbel en zijn Tradities wordt het bekeken vanuit verschillende perspectieven. Hoe verbindt Matteüs zijn boodschap met de tradities zoals we die kennen van uit de Hebreeuwse Bijbel? En hoe met de joodse tradities uit zijn eigen tijd? Wat is er te merken van de confrontatie met de Romeinen? Wat bedoelt Matteüs precies met kruisdragen? Welk beeld schetst Matteüs van Johannes? En van Petrus? Hoe verhoudt zich het evangelie van Matteüs tot het lang vergeten, maar indertijd invloedrijke boek Didachè? Waar en hoe zal het allemaal eindigen volgens Matteüs? En wat is er met Jezus nu precies begonnen?

Nico Riemersma en Piet van Midden (red.), Het Evangelie naar Matteüs (ACEBT 36), Amsterdam: SHA 2023, 174 p., ISBN 978-94-92526-71-7, € 24,95 excl. verzendkosten.

Het kan besteld worden op de website van de uitgever, de Societas Hebraica Amstelodamensis (links zie onder).

Inhoudsopgave
Direct bestellen

Scroll naar boven