Omslag van het nieuwe boek van Nico Riemersma over Lucas

Van Nico Riemersma, bestuurslid van de Dirk Monshouwerstichting, verscheen half december in de serie Tilburg Theological Studies het boek The Gospel of Luke as Masterpiece: Structure, Genre and Way of Telling (Münster/Berlin: Lit Verlag 2023; ISBN: 978-3-643-91643-3. xv + 295 pag.; prijs: € 39,90). Een boek  met vijftien studies over het Lucasevangelie. Het bevat zowel artikelen waarin bijzondere perikopen uit het Lucasevangelie centraal staan (Maria’s bezoek aan Elisabet in Lucas 1,39-56; de twaalfjarige Jezus in de tempel in Lucas 2,40-52; de doop van Jezus met de Heilige Geest in 3,21-23 en zijn beproevingen in 4,1-13; de genezing op afstand van de slaaf van een centurio in 7,1-10 en de opwekking van een jongeman in Naïn in 7,11-17) als detailstudies (καθεξῆς in Lucas 1,3; ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου in 2,49; ἐγέρθητι in 7,14 en ὁ ἐρχόμενος in 7,19.20). Daarnaast zijn er thematische studies (het parallellisme tussen Johannes en Jezus, Elia in relatie tot Johannes en Jezus, het reismotief in Lucas-Handelingen) en artikelen met oog voor de structuur (van de  ouverture, 1,5-2,52, en van het hele boek, 1,1-24,53. Het boek brengt door ‘close reading’ de hoogstaande literaire vorm en de rijke theologische inhoud van Lucas aan het licht. Deze nauwgezette manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, waardoor dit evangelie extra glans krijgt. Deze methode is uiterst behulpzaam bij het oplossen van tekstproblemen waar de lezer(es) voor komt te staan.

Scroll naar boven