Studiedagen Hattem

Het boek dat op naam staat van de profeet Jeremia is niet alleen het langste van alle bijbelboeken, maar ook een van de meest intrigerende. In een periode waarin zich een hevige crisis afspeelt in de Judese samenleving die meerdere dimensies heeft – politiek, economisch, maatschappelijk, godsdienstig – is het aan de profeet, om een betrouwbaar woord te spreken, een woord van Godswege. Maar het lijkt wel of er geen zegen op zijn arbeid rust, want Jeremia’s woorden ondervinden buitengewoon weinig weerklank en des te meer afwijzing en tegenstand. Hij wordt gezien als een zwartkijker en dwarsligger en zelfs als een verrader.

Het bijzondere bij dat alles is, dat de profeet niet alleen zijn profetenwoorden noteert – ‘zo spreekt de HEER’ – maar ook zijn eigen reacties daarop met ons deelt, op een heel persoonlijke, geëngageerde manier. In de veertigdagentijd 2024 staan deze teksten op het Oecumenisch Leesrooster.

De Hattemse Exegesedagen, vinden plaats van maandagmiddag 6 tot woensdagmiddag 8 november 2023. Vanuit de lezing van het Hebreeuws wordt de tekst gezamenlijk vertaald en becommentarieerd. Dat gebeurt onder leiding van prof. dr. Joep Dubbink, bijzonder hoogleraar bijbelse theologie, en prof. dr. Eep Talstra, emeritus-hoogleraar oude testament, beiden aan de Vrije
Universiteit.

De te lezen teksten zijn:

  • Jeremia 1,4-19
  • Jeremia 18,1-12; 19,1-2.10-13
  • Jeremia 26,1-19
  • Jeremia 29,1-14
  • Jeremia 32,1-15.26-29.36-44 en Jeremia 4,19-5,1

Zowel theologen als andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Opgave en info bij Leen de Ronde, ronde@solcon.nl; tel. 06-2830 2624.

Plaats van samenkomen is ‘de Zandkreek’ te Hattem.

Deelnemers wordt een donatie aan de Dirk Monshouwerstichting gevraagd, om de kosten van deze bijeenkomst te dekken en een bijdrage te leveren aan het werk van de stichting. Het richtbedrag is 200 euro.

Scroll naar boven