Bestuur

Het bestuur van de Dirk Monshouwerstichting is verantwoordelijk dat aan de doelstelling van de Dirk Monshouwerstichting voldaan wordt.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
ds. Gerben Westra (voorzitter)
ds. Leen de Ronde (secretaris)
Roelof Langman (penningmeester)
ds. Klaas Holwerda (lid)
dr. Nico Riemersma (lid)

Het bestuur
— beheert de website: www.schriftlezing.nl;
— organiseert jaarlijks een vertalersdag en de Hattemse studiedagen;
— is verantwoordelijk voor de leerstoel Bijbelse Theologie aan de VU, Amsterdam;
— entameert vertaaldiscussies.

Scroll naar boven